4.01.2 Palen nummeren

Gebruik het commando 3BPalenplan uit het tabblad 3B Tools -> Project om de symbolen te plaatsen.