Het 3B handboek bestaat uit 7 hoofdstukken.

Daarnaast kunt u de Installatiehandleiding, de Menuconfigurator. de Downloads sectie en een verklarende woordenlijst bekijken.

Hoofdstuk 1: De template

Het begint met de template, want in een template is alles op elkaar afgestemd.
De template moet beschouwd worden als een basis template om mee te starten, maar deze dient naar wens aangepast en ingesteld te worden.

Hoofdstuk 2: Algemeen

Algemene onderwerpen van 3B Tools.

Hoofdstuk 3: Families

Wanneer er zelf Families gemaakt worden, dan is hiervoor een template (sjabloon) voor nodig. Deze templates zijn in drie groepen verdeeld, namelijk één groep voor annotaties, één groep voor kaders en één groep voor al het overige.

Hoofdstuk 4: Modelelementen

Alles over Modelelementen.

Hoofdstuk 5: Samenwerken

Voor het samenwerken van meerdere gebruikers binnen Revit moeten afspraken worden gemaakt.

Zeker wanneer de ambitie bestaat om in één centraal gebouwmodel te werken moet duidelijk worden vastgesteld welke taken en verantwoordelijkheden iedere betrokken gebruiker heeft. Enerzijds heeft men te maken met meerdere disciplines met ieder hun eigen bijdrage aan het BIM, anderzijds moet duidelijk zijn welke contractuele verplichtingen iedere gebruiker binnen het BIM project heeft.

Hoofdstuk 6: 3B Functies

Alle 3B-functies worden hier besproken, begeleid met een video.

Hoofdstuk 7: Overige

Hier vindt u de onderwerpen die moeilijk in te delen zijn zoals: NL-SFB codering, Afkortingen en een overzicht van Ascii tekens.

Installatiehandleiding

Een korte instructie voor het installeren van 3B Tools.

Menuconfigurator

We hebben gebruikers (domeinnaam+gebruikernaam), die elk één of meerdere rollen aan kunnen nemen. Iemand kan bijvoorbeeld de rol tekenaar en bouwbesluit deskundige hebben terwijl zijn collega tekenaar, applicatie beheerder is, en een derde collega alleen content bouwer
De beheerder van de 3B applicatie is volkomen vrij om dit naar eigen inzicht in te richten.

Veklarende woordenlijst

In de verklarende woordenlijst kunt u, de Engelse term, de verklaring/omschrijving, waar de term op van toepassing is en hoe het onderdeel in Revit heet, terug vinden.