2.5.2 Oorsprong

Toen wij met de ontwikkeling van 3B startte, werd deze code nog weinig gebruikt (behalve IBIS4BIM). Om die reden hebben wij zelf een Nederlandstalige Uniformclassification.txt opgezet. We hebben onze elementen in de 3B Werkmethodiek bibliotheek voorzien van deze code, net zoals we dat met de Keynotes gedaan hebben.

Keynotes hebben echter een ander doel namelijk het plaatsen van tekst op een tekening.

Zowel de Assembly code als de Keynotes berusten op aannames, want er zijn altijd mensen die over bepaalde coderingen anders denken. De discussie over of een latei nu in 28, 30 of 42 is daar een voorbeeld van.