2.1 Naamgeving

In de 3B methodiek zitten tal van elementen welke ondergebracht zijn in een directory structuur volgens het principe van de NL-SFB codering. De naamgeving van ieder element is opgebouwd volgens onderstaande afspraak, waarbij de onderstreepte benamingen verplicht zijn.